Ceny

euro.jpgpoldienst oferuje Państwu rzetelne tłumaczenia za ceny odpowiadające jakości tlumaczeń.

Ceny tłumaczeń pisemnych dostosowane są do rodzaju i przedmiotu tekstów, a także ich czytelności oraz objętości i szczególnych właściwości tekstów.

Ceny tłumaczeń ustnych uzależnione są od potencjalnych adresatów oraz ilości uczestników dyskusji, a także od czasu trwania negocjacji i ich stopnia trudności.

Przy tłumaczeniu pisemnym podstawą rozliczenia jest jedna linijka tekstu. Cena najmniejszego zamówienia wynosi 20,00 EUR, bez podatku VAT. Na życzenie przesyłamy bezpłatnie kosztorys szacunkowy po przedłożeniu tekstu. Ostateczną podstawą rozliczenia jest gotowe tłumaczenie.

Przy tłumaczeniu ustnym podstawą rozliczenia jest jedna godzina. Do tego dolicza się koszty dojazdu.

Przy pilnych zleceniach doliczamy dodatkową opłatę. Na zlecenia o dużej objętości lub na zlecenia regularnie się powtarzajace oferujemy specjalna zniżkę.

© 2003 Renata Lehmann - poldienst.de