Profil

communication.jpgUnia Europejska powiększa się. Zmienia się rola dawnych granic państwowych, ale bariery językowe nadal pozostają. Zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym i gospodarczym rośnie potrzeba zrozumienia wzajemnych życzeń i praw. Rozmowy, negocjacje i ważne dokumenty trzeba rzetelnie przetłumaczyć na język obcy i odwrotnie.

poldienst jest Państwa kompetentnym i zaangażowanym partnerem w tej dziedzinie.

poldienst stawia na kompetentne osoby, dla których język polski jest językiem ojczystym i które posiadają udokumentowaną dyplomem uniwersyteckim znajomość języka niemieckiego i angielskiego. Właścicielka, pani Renata Lehmann, jest tłumaczką przysięgłą dla sądów i notariuszy w Berlinie.

© 2003 Renata Lehmann - poldienst.de